Blog

Hur ändrar jag ett beteende? Går det?

Hur ändrar jag ett beteende? Går det?

Jag sätter upp ett mål, det gör de flesta någon gång i livet. Typ varje nyår….
Men hur kommer det sig då att så få lyckas att nå sitt mål? Det finns vissa steg vi måste jobba med för att nå våra mål. Vissa klarar detta galant men många har olika områden som blir till hinder för oss själva.
Som du ser i bilden här The-House-of-Change_diagrambredvid så kommer  dessa fyra hörnstenar påverka vårt mål och även då vår fysiska kropp i en förlängning.
Vi påverkas av : Situationer, Tankar, känslor, beteenden för att vi ska kunna nå våra mål. Vi behöver jobba med dessa element för att få till en bestående beteendeförändring / livsstilsförändring. Vi kan prata om alla dessa element men vi väljer i dag att du ska fokusera på dina beteenden.
Att ändra beteenden är inte lätt men i många fall väldigt viktigt och nödvändigt för att konsekvenserna av ditt nuvarande beteende kan ge dig dåliga följder kanske inte på kort sikt men på långsikt. Alla våra beteenden är inte dåliga men bra att stanna upp och reflektera vilka beteenden som du behöver ändra på eller ta bort för att nå ditt mål. För att kunna komma till sitt mål eller sträva åt det hållet så krävs det att vi tittar över våra beteenden för att se vilka som är positiva och vilka som måste ändras på för att nå vårt mål. Tex , om jag alltid tar en chokladbit till kaffet på eftermiddagen på jobbet eller att jag alltid äter några smörgåsar till kvällsmat då jag ätit lite över dagen och tycker att jag kan gått ta några smörgåsar för jag har ju inte ätit så mycket i dag. Dessa beteenden kommer kanske göra att ni inte når det mål ni har. Ibland tänker man inte på alla sina beteenden för de har blivit till en rutin och alltid finns där, hjärnan kan inte avgöra om en rutin är en bra eller dålig rutin för mig. Så därför måste vi stanna upp i bland och se över våra beteenden. Skriv upp vilka beteenden du vill ändra på och vad du ska göra istället för just detta beteendet. Det krävs en otrolig disciplin för att ta bort ett beteende som är invant,  det är lättare att byta ut det mot något annat som går i linjen mot ditt mål och som du väljer är ett bra beteende som strävar mot att sen kunna ta bort detta eller bara att ändra det. Jobba med detta i 30 dagar, och varje gång du gör ditt gamla beteende så acceptera att det hände och läs igenom ditt nya beteende och fokusera på ditt nya beteende igen. Ett nytt beteende sitter bra om du har gjort ditt nya beteende ca 1-3 månader utan att få ett återfall, men återfall får alla det krävs bara att du går tillbaka till ditt nya beteende så fort som möjligt igen….ge dig tid att ändra ditt beteende så kommer du se att du får stora konsekvenser av detta.

//

Lycka till med din förändring!!

PTkonsulterna.