Hälsoutveckling på ert Företag

Hälsoutveckling på ert Företag

PTkonsulterna hjälper er med Hälsoutveckling på ert Företag.

Varför ska ni ha en Hälsoutvecklare ?

Humankapitalet – de mänskliga resurserna – fundamentet i all verksamhet

Behovet av att knyta samman människor, avdelningar och system till väl fungerande helheter, ökar i takt med globalisering, kontinuerliga förändringar och höga krav på flexibilitet, effektivitet och anpassning. Skall dagens organisationer överleva måste alla delar, från linjeverksamhet till interna stödfunktioner och ledning leverera mervärden till organisationen som helhet. Helheten blir helt enkelt större än summan av delarna.

Humankapitalet = personalens välbefinnande skapar tydliga konkurrensfördelar när man ser till kontinuitet, kvalitet, utveckling, förmågan att klara ökade krav

Vad är syftet med att ta in denna tjänst.

PTkonsulternas syftet är att jobba med företagshälsovård på plats med fokus på att skapa effektiv frisknärvaro allt från passiva sjukskrivningar till aktiva åtgärder. Att se människan i dess roll i arbetslivet vart personen är just nu och vilka resurser behövs. Detta görs genom hälsoprofilsbedömning, med en åtgärds plan samt uppföljningar för att hela tiden stötta och motivera för att kunna förändra dess situation på ett hälsosamt sätt över tid. Åtgärder kan vara av olika karaktär då alla är olika individer.
PTkonsulterna ger rådgivning och utbildning inom hälsoutvecklingsområdet till både enskilda individer och i grupp kommer detta leda till en förändrings- och utvecklingsprocess.

Detta görs genom att PTkonsulterna kommer föreläsa i små och stora grupper, organisera och genomföra hälsofrämjande aktiviteter på arbetsplats eller närliggande plats. Att kunna se utvecklingsmöjligheter till företrädare för organisationen.
PTkonsulterna skall konkret kunna arbeta med arbetsplatsens strategi av sjukskrivningar och hantering av det interna rehabiliteringsarbetet. Vidare kan PTkonsulterna vara en resurs inom det systematiska arbetsmiljö- och hälsoarbetet arbetet i de frågor som berör arbetsplatsens trivsel och hälsoutveckling. Att stödja friskvårdsbidraget.

Lite av vad vi kan erbjuda:

  • Hälsoprofil med vägning och åtgärdsplan
  • Personlig träning individuellt och i grupp
  • Gruppträning i olika former, inne som ute
  • Företags Massage
  • Rehab träning rygg/axlar/ knän (individuellt och i grupp)
  • Mindfullness individuellt och i grupp mot stress
  • Viktgrupper och individuella vikt program
  • Föreläsningar inom olika delar av kost, träning, stress, mål och fokusering m.m’
  • Tips och Ideér på nyttig och bra mat och Recept.
  • Oneline tjänster till de anställda i form av kostprogram, träning och stresshanteringsövningar.

Har du frågor så prata gärna med mig, Susanna Susanna-Eklund
Mail och mobil.
Du får svar inom 24 timmar.

Jag kommer gärna ut till ert företag och träffa er för att se vart ert behov är just nu, och hur vi kan hjälpa er på bästa set för att er personal ska må bättre i en framtid.

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Ämne

Ditt meddelande

captcha